Διεθνές συνέδριο “Balkan Architectural Biennale”

Διεθνές συνέδριο “Balkan Architectural Biennale”

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής συμμετέχει με εκπρόσωπό του μέλος ΔΕΠ στην Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου “Balkan Architectural Biennale” το οποίο θα γίνει διαδικτυακά από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  1. Architecture of/for iconic nomads: patterns, forms, systems.
  2. Organizing and arranging the global village: development instruments and models.
  3. Resilient ways of living in global risks – COVID.
  4. Modern technologies in risk management of territories.
  5. Forms of movement and mobility management in the global village.
  6. The Balkans beyond the Balkans.

   

 1. Ενδιαφέρουσες ημερομηνίες: Αποστολή περίληψης: 30 Σεπτεμβρίου

  Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

  Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.bab.rs/international-conference/