Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους επιτυχόντες, από μετεγγραφή, φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ότι μετά από τον έλεγχο αυτών, καθίσταται  δυνατή η εγγραφή στο Τμήμα μας.

Οι επιτυχόντες είναι οι κάτωθι, με βάση τον κωδικό αίτησής τους στο Υπουργείο:

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 Τ ΟΥ Ν. 4332/ 2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

20009400, 20021262, ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:

Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται  στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από την Δευτέρα 25-01-2021 έως και την Παρασκευή 05-02-2021.

Τα έντυπα εξέτασης των Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος και δύνανται να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με απαραίτητη προϋπόθεση την υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή στο έντυπο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι το νέο ιδρυματικό αποθετήριο (Ι.Α.)  «Πολυνόη»  του Πανεπιστημίου  είναι σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021. Στο νέο Ι.Α.  θα αναρτώνται όλες οι διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ανακοινώνεται στους δικαιούχους προς μετεγγραφή/μετακίνηση, φοιτητές του Τμήματος ότι:

  • Θα αποστείλουν άμεσα και μέχρι την Δευτέρα 14-12-2020 στην γραμματεία του Τμήματος την οριστικοποιημένη, υποβληθείσα προς το Υπουργείο Παιδείας, αίτηση με τον αριθ. πρωτ.  καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας στο email  του τμήματος (σκαναρισμένα).
  • Θα αποστείλουν από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 στην γραμματεία του Τμήματος με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή) 1)όλα τα δικαιολογητικά τα οποία δεσμεύτηκαν με την παραπάνω ηλεκτρονική αίτησή τους­ ότι θα υποβάλουν καθώς επίσης 2) και την πρωτότυπη οριστικοποιημένη,
  • ...
Περισσότερα