Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσφέρει τα ακόλουθα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

 

ΝΕΟ – Διαχείριση Γης & Real Estate

 

Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική