Αβορίτη Ελένη

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηρ. Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Τηλέφωνο

210-5385345

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ελένη Αβορίτη 

Εργοδηγός Τοπογράφος
Πτυχιούχος ΠΑΤΕΣ