Πρακτική άσκηση για πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η σελίδα αυτή αφορά στην εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης για τη λήψη πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Από 6/2020 η ΠΑ για τη λήψη πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης γίνεται μέσω ΟΑΕΔ (δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση), εκτός αν έχει υπάρξει σχετική πρόσκληση μέσω του ΕΣΠΑ*.

Ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις έναρξης ΠΑ (23/11/2018)

Αναλυτικές Οδηγίες (εκδ. 25/11/2018)

 

Χρήσιμα έντυπα:

Έντυπο Αίτησης Έναρξης κατά ISO

 
Δείτε εδώ Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
 
(*) Εφόσον μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος ΠΑ ΕΣΠΑ κο Ε. Οικονόμου, πρόκειται να κάνετε εξάμηνη ΠΑ για λήψη πτυχίου ΤΕΙ μέσω ΕΣΠΑ, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται εδώ.