2 – 4 Νοεμβρίου 2023 – 16ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας 2023/XEEE – Η Χαρτογραφία στον σύγχρονο πολυθεματικό κόσμο

2 – 4 Νοεμβρίου 2023 – 16ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας 2023/XEEE – Η Χαρτογραφία στον σύγχρονο πολυθεματικό κόσμο

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 16 Συνεδρίου Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδας – ΧΕΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 – 4 Νοεμβρίου 2023 στο συνεδριακό Κέντρο “Περικλής Λύτρας” του ΠαΔΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/16_Athens_2023_el.htm

XEEE1_POSTER