Πρακτική Άσκηση

Από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ισχύουν τα εξής:

Πτυχίο ΠΕ

Η ΠΑ είναι προαιρετική (βλ. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Περιγράμματα Μαθημάτων και έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του γραφείου πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του Πανεπιστημίου.

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ του ΠαΔΑ
Διαδικασία Πρακτικής Άσκησης – Συνοδευτικά έντυπα (Βεβαίωση αποδοχής φοιτητή για Πρακτική Άσκηση, Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, Βεβαίωση ολοκλήρωσης, Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, Απογραφικό Δελτίο Εξόδου)
Εσωτερικός κανονισμός για την Πρακτική Άσκηση
Πίνακας Αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ – 04/2022  

Πτυχίο ΤΕ

Η ΠΑ είναι υποχρεωτική.

Από 6/2020 η ΠΑ για τη λήψη πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης γίνεται μέσω ΟΑΕΔ (δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση), εκτός αν έχει υπάρξει σχετική πρόσκληση μέσω του ΕΣΠΑ*.

Ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις έναρξης ΠΑ (23/11/2018)

Αναλυτικές Οδηγίες (εκδ. 25/11/2018)

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Έντυπο Αίτησης Έναρξης κατά ISO
Έντυπο ΠΑ-1: Συνοδευτικό Έντυπο Αίτησης Έναρξης
Έντυπο ΠΑ-2: Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα
Έντυπο ΠΑ-3: Σύμβαση για ΠΑ στον Ιδιωτικό Τομέα
Έντυπο ΠΑ-3: Σύμβαση για ΠΑ στο Δημόσιο
Έντυπο ΠΑ-4: Αίτηση Λήξης
Έντυπο ΠΑ-5: Βεβαίωσης εκπόνησης ΠΑ – Έκθεση επόπτη
Έντυπο ΠΑ-6: Έκθεση του Ασκούμενου
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

(*) Εφόσον μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος ΠΑ ΕΣΠΑ κο Ε. Οικονόμου, πρόκειται να κάνετε εξάμηνη ΠΑ για λήψη πτυχίου ΤΕΙ μέσω ΕΣΠΑ, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται δίπλα.