Πρακτική Άσκηση

Από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ισχύουν τα εξής: 

– Για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
  Η ΠΑ είναι προαιρετική (βλ. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, Περιγράμματα Μαθημάτων και έγγραφο της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑΔΑ).
  Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία εδώ.

– Για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
  Η ΠΑ είναι υποχρεωτική.
  Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία εδώ.