Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΑΔΑ μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να επικυρώσει τις αναθέσεις Διπλωματικών-Πτυ­­χιακών Εργασιών τρέχοντος εξαμήνου, όπως αυτές υποβάλλονται και να ο­ρί­σει τις τριμελείς επιτροπές όπως φαίνονται στους παρακάτω σχετικούς πίνακες.

...

Α/Α

Φοιτητές (Ονοματεπώνυμο)

Τίτλος Θέματος

Επιβλέπων Καθηγητής

Εξεταστική Επιτροπή

Αριθμός Πρακτικού Έγκρισης ΓΣ

 

Περισσότερα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος από την Δευτέρα  25/10/2021 έως και την Παρασκευή 05/11/2021 μέχρι 13:00 μμ.

Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

*Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα καταθέσει ο/η φοιτητής/τρια στη Γραμματεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του/της καθώς και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του/της Επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, οι δηλώσεις μαθημάτων δύναται να παραταθούν έως και 31.10.2021.

Η παράταση ισχύει για φοιτητές που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει ακόμη δήλωση μαθημάτων και όχι για διορθώσεις δηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί και οριστικοποιηθεί από τη Γραμματεία.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος με τον παρακάτω αριθμό μητρώου  να επανελέγξουν τις δηλώσεις τους, είτε αυτές αφορούν σε προαπαιτούμενα- εξαρτώμενα μαθήματα ή υπέρβαση ωρών  και να στείλουν με μέιλ στη γραμματεία διορθώσεις δηλώσεων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δε μπορεί να γίνει οριστικοποίηση. 

509120500227

509100560227

509100210227

509045420227

509110940227

509131070227

509100130227

509090010227

509120110227

509120880227

509080230227

509130250227

509110790227

509140550227

509140920227

509040730227

509150940227

509160710227

509140990227

509140210227

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος    ...

Περισσότερα

Η διάλεξη του μαθήματος “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων” του 9ου εξαμήνου της 21/10/21 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, να εγγραφούν και στο e-class του μαθήματος.

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2021-22.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. ...

Περισσότερα