Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:
Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας
περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 θα υποβάλλονται στην Γραμματεία
του Τμήματος καθημερινά, μόνο ηλεκτρονικά,
στο e-mail: geo@uniwa.gr, από την Τρίτη 13-09-2022 έως και
την Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 12:00 μ.
Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή των
αιτήσεων είναι η αναγραφή στην αίτηση από τον επιβλέποντα
εκπαιδευτικό της ημερομηνίας, ...

Περισσότερα

Η προκήρυξη για την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος https://www.uniwa.gr και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διαδρομή  https://www.uniwa.gr/category/prokiryxeis-theseon/.

Η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (απόσπασμα πρακτικού), η οποία αφορά τον ορισμό των ακριβών τιμών στα Κριτήρια Κ1, Κ2, Κ3 & Κ4 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη είναι αναρτημένη εδώ. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».  

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων είναι 110 και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ την πρόσκληση. ...

Περισσότερα

Στο πλαίσιο του μαθήματος Αναλυτική Χαρτογραφία, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Γεώργιου Πάνου, Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ, την Τετάρτη 8/6, 11:00-13:00, στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος), με θέμα:

Χαρτογραφικές Προβολές του Τριαξονικού Ελειψοειδούς

Σύντομη περίληψη:
Για τη μελέτη του σχήματος και του μεγέθους της Γης, αλλά και γενικότερα ενός ουράνιου σώματος, η Γεωμετρική Γεωδαισία χρησιμοποιεί γεωμετρικά στοιχεία, ενώ η Φυσική Γεωδαισία δυναμικά που ασφαλώς και συνδέονται μεταξύ τους. ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής για τους φοιτητές.
Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος να χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους μέσω email με τους καθηγητές και τη γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά τον ιδρυματικό λογαριασμό email (της μορφής user_name@uniwa.gr) που διαθέτουν στο Πανεπιστήμιο.