Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO401 Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη
GEO402 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕΥ 4 4  
GEO403 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕΥ 5 4 Κάτσιος Ιωάννης
GEO404 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕΥ 4 4 Καραλής Σωτήρης-Θεοφάνης
GEO405 Αναλυτική Χαρτογραφία ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO406 Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ 4 4  
GEO407 Τηλεπισκόπηση Ι ΜΕΥ 4 4 Οικονόμου Εμμανουήλ