Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO4010 Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία) ΜΕΥ 4 5 Πέτσα Έλλη
GEO4020 Τοπογραφικά Δίκτυα & Υπολογισμοί ΜΕΥ 4 4  
GEO4030 Θεματική Χαρτογραφία ΜΕΥ 5 4 Κάτσιος Ιωάννης
GEO4040 Αστικά Υδραυλικά Έργα ΜΕΥ 4 4 Καραλής Σωτήρης-Θεοφάνης
GEO4050 Αναλυτική Χαρτογραφία ΜΕΥ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος
GEO4060 Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ 4 4  
GEO4070 Τηλεπισκόπηση Ι ΜΕΥ 4 4 Οικονόμου Εμμανουήλ