Καραλής Σωτήρης-Θεοφάνης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

skaralis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385731, Fax:  210-5385731

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΔΕ: 10:00 - 12:00 ΤΡ: 10:00 - 12:00 ΤΕ: 13:00 - 15:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Σωτήρης – Θεοφάνης Καραλής
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ
MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, ΕΜΠ
Διδάκτωρ, Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές 
ΔΕ: 10:00 – 12:00
ΤΡ: 10:00 – 12:00
ΤΕ: 10:00 – 12:00

Διδασκαλία
– Τεχνική υδρολογία
– Υδραυλικά έργα
– Διαχείριση υδατικών πόρων
– Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία (σε συνεργασία)
– Τεχνικό και Τοπογραφικό Σχέδιο (σε συνεργασία)

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Υδρολογία με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση
– Στερεοαπορροή και διευθετήσεις υδατορευμάτων
– Περιβαλλοντική Υδραυλική και Φυσικά μοντέλα νερού