Διδακτορικές Σπουδές

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα ευρύτερα γνωστικά πεδία του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Έχει έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης και την εξέλιξη των εφαρμογών. Στόχος είναι οι ΥΔ να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς/αντικείμενα που θεραπεύουν οι επιστήμες του Τμήματος ή/και σε τομείς/αντικείμενα με τα οποία αυτές οι επιστήμες συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο αναγκαίων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν στην Ελλάδα και διεθνώς πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών    

Αίτηση ανάληψης Διδακτορικής Διατριβής