Συνέδρια – Ημερίδες

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής συμμετέχει με εκπρόσωπό του μέλος ΔΕΠ στην Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου “Balkan Architectural Biennale” το οποίο θα γίνει διαδικτυακά από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

    1. Architecture of/for iconic nomads: patterns, forms, systems.
    2. Organizing and arranging the global village: development instruments and models.
    3. Resilient ways of living in global risks – COVID.
  1. ...
Περισσότερα

Το Συνέδριο «Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» προσπαθεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από την πρόσβαση της κοινωνίας σε αποφάσεις μέσα από τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής για τον χώρο και το περιβάλλον. Στόχος του συνεδρίου είναι να μεταφερθεί η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, να παρουσιαστούν δράσεις και καλές πρακτικές τόσο σε επίπεδο ομάδων πολιτών-κινημάτων όσο και της τοπικής διακυβέρνησης. 

Το έργο “participatory LAB” ...

Περισσότερα