Συνέδρια – Ημερίδες

Ο Βασίλειος Κρασανάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος έγινε αποδεκτός για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Δράση COST, με τίτλο: “CA21131 – Enabling multilingual eye-tracking data collection for human and machine language processing research (MultiplEYE)”. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στην ομάδα εργασίας 2 που έχει σαν αντικείμενο τον πειραματικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχετικής μεθοδολογίας (Working Group 2: Experiment design & methodology).

Παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.cost.eu/actions/CA21131/#tabs+Name:Description

Οι συμμετέχοντες όλων των ομάδων εργασίας της Δράσης υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.cost.eu/actions/CA21131/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership ...

Περισσότερα

Στο πλαίσιο του μαθήματος Αναλυτική Χαρτογραφία, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Γεώργιου Πάνου, Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ, την Τετάρτη 8/6, 11:00-13:00, στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος), με θέμα:

Χαρτογραφικές Προβολές του Τριαξονικού Ελειψοειδούς

Σύντομη περίληψη:
Για τη μελέτη του σχήματος και του μεγέθους της Γης, αλλά και γενικότερα ενός ουράνιου σώματος, η Γεωμετρική Γεωδαισία χρησιμοποιεί γεωμετρικά στοιχεία, ενώ η Φυσική Γεωδαισία δυναμικά που ασφαλώς και συνδέονται μεταξύ τους. ...

Περισσότερα

Ο Τομέας Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Λουκά-Μωυσή Μισθού που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στις 4μμ στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος) με θέμα:

Ανάπτυξη Γεωχωρικού Πολυπαραμετρικού Μοντέλου για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Τοπίο από τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα

Σύντομη περίληψη

Η έντονη μεταβολή του χαρακτήρα του τοπίου από επιφανειακές εκμεταλλεύσεις αποτελεί ένα αναμφισβήτητο γεγονός, ...

Περισσότερα

Την Πέμπτη (5/5/2022) στις 12:00, στο πλαίσιο της Ημερίδας “Εφαρμογές της οφθαλμοκίνησης στην Ψυχογλωσσολογία: Language and Executive Function Intervention Strategies in Language Disorders (LEFIELD) ”, θα δοθεί ομιλία με τίτλο “Βασικά στοιχεία καταγραφής και ανάλυσης οφθαλμικών κινήσεων” από τον Βασίλειο Κρασανάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος.

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://hub.uoa.gr/language-and-executive-function-intervention-strategies-in-language-disorders/

Δείτε στην ιστοσελίδα www.geographies40.org την πρόσκληση για υποβολή εργασιών για το συνέδριο που διοργανώνει το περιοδικό Γεωγραφίες με αφορμή το 40ο τεύχος και τα 22 χρόνια έκδοσής του.

Η προθεσμία για την κατάθεση περιλήψεων είναι  η Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), μετά την επιτυχή διοργάνωση των προηγουμένων συνεδρίων ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά το 4º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 24-25-26 Μαΐου 2022 υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ...

Περισσότερα

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, κατόπιν συνεννόησης των Πρυτάνεων και των Κοσμητόρων τους, προσκαλούν τα μέλη των αντίστοιχων κοινοτήτων να παρακολουθήσουν την ακόλουθη ομιλία, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του ΕΜΠ: 

Engineering a Better World for All Humanity

Yannis C. Yortsos

Dean, Viterbi School of Engineering
University of Southern California, USA

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022, ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής συμμετέχει με εκπρόσωπό του μέλος ΔΕΠ στην Επιστημονική Επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου “Balkan Architectural Biennale” το οποίο θα γίνει διαδικτυακά από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

    1. Architecture of/for iconic nomads: patterns, forms, systems.
    2. Organizing and arranging the global village: development instruments and models.
    3. Resilient ways of living in global risks – COVID.
  1. ...
Περισσότερα

Το Συνέδριο «Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» προσπαθεί να ανοίξει τον διάλογο γύρω από την πρόσβαση της κοινωνίας σε αποφάσεις μέσα από τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής για τον χώρο και το περιβάλλον. Στόχος του συνεδρίου είναι να μεταφερθεί η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία, να παρουσιαστούν δράσεις και καλές πρακτικές τόσο σε επίπεδο ομάδων πολιτών-κινημάτων όσο και της τοπικής διακυβέρνησης. 

Το έργο “participatory LAB” ...

Περισσότερα