ΝΕΟ – Εκδήλωση Βιβλιοπαρουσίασης του έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+