Θ' Εξάμηνο

Θ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
GEO9010 Τεχνική Νομοθεσία & Διοίκηση ΜΓΥ 3 5 Περπερίδου Διονυσία Γεωργία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
GEO9020 Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης – Μη Στελεχωμένα Οχήματα (Mobile Mapping–UAV) ΜΕ 4 5 Πέτσα Έλλη, Γραμματικόπουλος Λάζαρος, Σφήκας Γεώργιος, Παναγιωτοπούλου Αντιγόνη
GEO9030 Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού ΜΕ 4 5 Γιαννίου Μιχαήλ
GEO9040 Εισαγωγή στην Εκμάθηση Μηχανής (Machine Learning) ΜΕ 4 5 Στεντούμης Χρήστος
GEO9050 Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική ΜΕ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος, Μισθός Μωυσής
GEO9060 Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5 Κρασανάκης Βασίλειος, Μισθός Μωυσής
GEO9070 Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Διευθετήσεις Υδατορεμάτων ΜΕ 4 5 Φελώνη Ελισσάβετ
GEO9080 Ροή και Διαχείριση Κυκλοφορίας ΜΕ 4 5 Παύλου Δημοσθένης
GEO9090 Ωκεανογραφία – Υδρογραφία ΜΕ 3 5 Οικονόμου Εμμανουήλ
GEO9100 Διαστημική Γεωδαισία ΜΕ 3 5 Ανδριτσάνος Βασίλειος
GEO9110 Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών ΜΕ 4 5 Χλούπης Γεώργιος
GEO9120 Παράκτιες Περιοχές και Θαλάσσια Χωροταξία ΜΕ 4 5 Λάζογλου Μιλτιάδης
GEO9130 Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων ΜΕ 4 5 Λυκοστράτης Κωνσταντίνος
GEO9140 Ειδικά Θέματα Εκτιμήσεων Ακινήτων ΜΕ 4 5 Φιλίνης Κυριάκος
GEO9150 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO9160 Υδραυλική Υπογείων Υδάτων ΜΕ 4 5 Φελώνη Ελισσάβετ
GEO9170 Οδική Ασφάλεια και Αστικά Οδικά Δίκτυα ΜΕ 4 5 Παπαντωνίου Παναγιώτης
GEO9180 Διαχείριση Έργου ΜΕ 3 5 Φραγκάκης Νικόλαος
GEO9190 Γραφικά Υπολογιστών ΜΕ 4 5 Σφήκας Γεώργιος