Ευφυή Συστήματα Μεταφορών

Κωδικός Μαθήματος:

GEO9150

Εξάμηνο:

Θ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαντωνίου Παναγιώτης

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των αυτοματοποιημένων οχημάτων και των Συστημάτων Υποστήριξης Οδήγησης,
 • συνειδητοποιούν τα οφέλη στην εφαρμογή τεχνητής ευφυΐας στις μεταφορές
 • κατανοούν συστήματα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο και συστήματα τηλεματικής
 • επιλύουν απλές εφαρμογές σε λογισμικό ανοικτού κώδικα R

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

 • Εισαγωγή στην εφαρμογή τεχνητής ευφυΐας στις μεταφορές.
 • Αυτοματοποιημένα οχήματα,
 • Συστήματα υποστήριξης οδήγησης
 • Ευφυή συστήματα μετρήσεως δεδομένων μεταφορών.
 • Ευφυή συστήματα εκτίμησης δεδομένων μεταφορών.
 • Συστήματα τηλεματικής στις μεταφορές.
 • Βελτιστοποιήσεις δικτύων.
 • Συστήματα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο και συστήματα τηλεματικής.
 • Κεντρικοί και κατανεμημένοι έλεγχοι και μέθοδοι λήψης αποφάσεων.
 • Εφαρμοσμένη στατιστική προτυποποίηση.
 • Έρευνες Δεδηλωμένης και Αποκαλυπτόμενης Προτίμησης.
 • Λογισμικό ανοικτού κώδικα R

 

Εργαστηριακό Μέρος

 • Εκπόνηση ομαδικού θέματος (ομάδες 4 ατόμων) βασισμένο σε έρευνα ερωτηματολογίου με τη μέθοδο της Δεδηλωμένης Προτίμησης

 

Μέθοδος Αξιολόγησης

 • Θεωρία: γραπτή αξιολόγηση (70%)
 • Εργαστήριο: τμηματική και συνολική παρουσίαση θέματος εξαμήνου (30%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 2015-2025 – Υπουργείο Ναυτιλίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, 2015
 • Autonomous Driving, Technical, Legal and Social Aspects, by Markus Maurer, Christian Gerdes, Barbara Lenz, Hermann Winner, SpringerLInk edition
 • Marsland, S. (2014). Machine learning: an algorithmic perspective. CRC press.
 • Kruse, R., Borgelt, C., Klawonn, F., Moewes, C., Steinbrecher, M., & Held, P. (2013). Computational intelligence: a methodological introduction. Springer Science & Business Media.
 • Karlaftis, M. G. and Vlahogianni, E. I. (2011). Statistics versus Neural Networks in Transportation Research: Differences, Similarities and Some Insights, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 19(3), 387-399.
 • Engelbrecht, A. P. (2007). Computational intelligence: an introduction. John Wiley & Sons.
 • TRB (2007). Artificial Intelligence in Transportation: Information for Application, Transportation Research Circular E-C113, Transportation Research Board, Washington DC.
 • Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.