Επικοινωνία

Επικοινωνία με τη Γραμματεία 

Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής Μηχανικών.
Δέχεται Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή, 11:00-13:00
.
Προϊσταμένη: Τηλ.: +30-210-5385854
Σπουδαστικά: Τηλ.: +30-210-5385314

E-mail

e-mail Τμήματος: geo@uniwa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Σχολή Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω

οδός Αγίου Σπυρίδωνος 
Αιγάλεω 12243