Εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών του τμήματος Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκαν:

Photo-Cityzen-second

 

– στο Κέντρο διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου

 

– στο Κέντρο ελέγχου και λειτουργίας στάθμευσης της εταιρείας Cityzen στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” την Πέμπτη 14 Δεκέμβριου

 

 

Μέσα από τις παραπάνω επισκέψεις οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με πολλά και σημαντικά ζητήματα της επιστήμης του Συγκοινωνιολόγου αναφορικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 16 Συνεδρίου Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρίας Ελλάδας – ΧΕΕΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2 – 4 Νοεμβρίου 2023 στο συνεδριακό Κέντρο “Περικλής Λύτρας” του ΠαΔΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/16_Athens_2023_el.htm

XEEE1_POSTER

 

 

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 9-10 Μαΐου εκπαιδευτική επίσκεψη 46 φοιτητών του τμήματος Τοπογραφίας καιΓεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε σημεία Συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα η επίσκεψη περιελάβανε:

 – Επίσκεψη στο εργοστάσιο της εταιρείας ΑΡΜΟΣ όπου οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις μονάδες κατασκευής προκατασκευασμένων στοιχείων με έμφαση στα στηθαία ασφαλείας που τοποθετούνται σε αυτοκινητόδρομους.

  ...

Περισσότερα

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του ερευνητικού έργου με τίτλο “SMAPE– Shared Mobility Action Programmes Exchange” το οποίο αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe. Μέσω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους, το έργο SMAPE στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για τα κοινόχρηστα συστήματα μετακίνησης σε επτά Ευρωπαϊκές χώρες με χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών. ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Σας προσκαλούμε στο XR Global Summit 23, μία μοναδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στις 11 Μαΐου
 
Το XR Global Summit φέρνει κοντά την παγκόσμια με την ελληνική κοινότητα του  XR (eXtended Reality), στο πλαίσιο της αποστολής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τη διάδοση του Πολιτισμού, ...

Περισσότερα

Ο Βασίλειος Κρασανάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος έγινε αποδεκτός για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Δράση COST, με τίτλο: “CA21131 – Enabling multilingual eye-tracking data collection for human and machine language processing research (MultiplEYE)”. Συγκεκριμένα, συμμετέχει στην ομάδα εργασίας 2 που έχει σαν αντικείμενο τον πειραματικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχετικής μεθοδολογίας (Working Group 2: Experiment design & methodology).

Παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.cost.eu/actions/CA21131/#tabs+Name:Description

Οι συμμετέχοντες όλων των ομάδων εργασίας της Δράσης υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.cost.eu/actions/CA21131/#tabs+Name:Working%20Groups%20and%20Membership ...

Περισσότερα

Στο πλαίσιο του μαθήματος Αναλυτική Χαρτογραφία, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Γεώργιου Πάνου, Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ, την Τετάρτη 8/6, 11:00-13:00, στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος), με θέμα:

Χαρτογραφικές Προβολές του Τριαξονικού Ελειψοειδούς

Σύντομη περίληψη:
Για τη μελέτη του σχήματος και του μεγέθους της Γης, αλλά και γενικότερα ενός ουράνιου σώματος, η Γεωμετρική Γεωδαισία χρησιμοποιεί γεωμετρικά στοιχεία, ενώ η Φυσική Γεωδαισία δυναμικά που ασφαλώς και συνδέονται μεταξύ τους. ...

Περισσότερα

Ο Τομέας Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Λουκά-Μωυσή Μισθού που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στις 4μμ στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος) με θέμα:

Ανάπτυξη Γεωχωρικού Πολυπαραμετρικού Μοντέλου για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Τοπίο από τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα

Σύντομη περίληψη

Η έντονη μεταβολή του χαρακτήρα του τοπίου από επιφανειακές εκμεταλλεύσεις αποτελεί ένα αναμφισβήτητο γεγονός, ...

Περισσότερα