Γιαννίου Μιχαήλ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mgianniou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385297,  Fax:  210-5385886 

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/mgianniou/index.htm

Διεύθυνση Γραφείου

Κ10.104Α - Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Ιστοσελίδα

Μιχαήλ Ι. Γιαννίου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 
Διδάκτωρ Μηχανικός Πολυτεχνείου Darmstadt Γερμανίας 

Διδασκαλία 
– Τοπογραφικά Όργανα και Μέθοδοι Μετρήσεων
– Δορυφορικός Εντοπισμός
– Πλοήγηση και Υδρογραφία 
– Εφαρμογές Δορυφορικού Εντοπισμού
– Τεχνολογίες GNSS και Πλοήγηση (μεταπτυχιακό
– Υψομετρία και GNSS (μεταπτυχιακό – συμμετοχή)

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– 
Γεωδαιτικός δορυφορικός εντοπισμός
– Δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS
– Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς
– Παρακολούθηση τεκτονικών κινήσεων με GNSS