Γραμματικόπουλος Λάζαρος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

lazaros@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385366 

Βιογραφικό Σημείωμα

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών

Λάζαρος Γραμματικόπουλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

Διδασκαλία/Συνδιδασκαλία
Προπτυχιακά μαθήματα (Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής)
– Αναλυτική Γεωμετρία
– Φωτογραμμετρία ΙI (Αναλυτική Φωτογραμμετρία)
– Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3Δ Δεδομένων
– Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης
– Μη Στελεχωμένα Οχήματα

Μεταπτυχιακή μαθήματα (MSc Γεωχωρικές Τεχνολογίες)
– Φωτο­γραμμετρία και Όραση Υπολογιστών
– Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3Δ Δεδομένων
– Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης
– Μη Στελεχωμένα Οχήματα

Μεταπτυχιακή μαθήματα (MSc ISICG)
– Μηχανική Όραση

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας
– Ανάπτυξη εφαρμογών στην Όραση Υπολογιστών (UAV – mobile mapping)
– Συνδυασμός Φωτογραμμετρίας και τρισδιάστατων σαρώσεων
– Εξαγωγή γεωμετρικής πληροφορίας από μεμονωμένες μη βαθμονομημένες εικόνες
– Αυτόματη πολυεικονική απόδοση φωτοϋφής σε τριδιάστατα μοντέλα
– Αεροτριγωνισμοί με GPS – INS
– Εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο