Ανδριτσάνος Βασίλειος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vdandrit@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385819, Fax:  210-5385886

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Βιογραφικό Σημείωμα

Βασίλειος Δ. Ανδριτσάνος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΑΠΘ

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές 
ΤΡ: 10:00 – 14:00
ΠΕ: 13:00 – 14:00

Διδασκαλία
– Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί
– Γεωμετρική Γεωδαισία
– Φυσική Γεωδαισία
– Βαρυτημετρία
– Διαστημική Γεωδαισία
– Εφαρμογές Ανάλυσης Σήματος στη Γεωδαισία (Μεταπτυχιακό)
– Υψομετρία και GNSS (Μεταπτυχιακό)

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Μοντελοποίηση πεδίου βαρύτητας και γεωειδούς
– Μέθοδοι συνδυασμού ετερογενών δεδομένων
– Δορυφορική γεωδαισία
– Ενοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς