Κρασανάκης Βασίλειος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

krasvas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5387345

Βιογραφικό Σημείωμα

Προσωπική Ιστοσελίδα

Βασίλειος Κρασανάκης
Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΔΕ: 14:00-16:00
ΤΕ: 14:00-16:00

Διδασκαλία
– Αναλυτική Χαρτογραφία (προπτυχιακό)
– Διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών σε Διαδικτυακό Περιβάλλον (προπτυχιακό)
– Προγραμματισμός στη Γεωπληροφορική (προπτυχιακό)
– Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων (προπτυχιακό)
– Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές (μεταπτυχιακό, ΠΜΣ Γεωχωρικές Τεχνολογίες)
– Χαρτογραφική Οπτικοποίηση (μεταπτυχιακό, ΔΠΜΣ Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική)

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), Οπτική Αντίληψη
– Γεωοπτικοποίηση
– Αντίληψη Χάρτη
– Καταγραφή & ανάλυση οφθαλμικών κινήσεων
– Αντίληψη τοπίου
– Αντίληψη βίντεο από Drones/UAVs
– Υποδομές χωρικών δεδομένων