Σφήκας Γεώργιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα

Γιώργος Σφήκας
Πτυχίο και Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πτυχίο στην Ιστορία & Αρχαιολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διδακτορικό στην Πληροφορική (Σήμα, Εικόνα και Υπολογιστική Όραση), Πανεπιστήμιο Στρασβούργου

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
TE: 13:00-15:00
ΠΑ: 13:00-15:00

Διδασκαλία
– Αναλυτική Γεωμετρία
– Ειδικά Θέματα Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών
– Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων
– Γραφικά Υπολογιστών
– Κινητά Συστήματα Χαρτογράφησης – Μη Στελεχωμένα Οχήματα (Mobile Mapping–UAV)

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Βαθιά Μάθηση
– Όραση Υπολογιστών