Χλούπης Γεώργιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

hloupis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385358

Βιογραφικό Σημείωμα

Γιώργος Χλούπης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, TEI Αθήνας
Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, TEI Αθήνας
M.Sc στα Συστήματα Επικοινωνίας Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Brunel Μεγ. Βρετανίας
Διδάκτωρ Ηλεκτρονικής & Μηχανικής Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Brunel Μεγ. Βρετανίας
Διευθυντής του εργαστηρίου “Βιώσιμων Συστημάτων & Ανθεκτικών Υποδομών

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΤΡ: 16:00 – 18:00
TΕ: 16:00 – 18:00

Διδασκαλία
– Ανάλυση & Επεξεργασία Σήματος
– Ψηφιακά Συστήματα & Αισθητήρες
– Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
– Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

Περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας
– Συστήματα Έγκαιρης προειδοποίησης κινδύνου
– Μη Γραμμικές Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονοσειρών
– Ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων ανθεκτικών πόλεων και υποδομών
– Αναδυόμενες τεχνολογίες πολιτιστικής βιωσιμότητας