Οικονόμου Εμμανουήλ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

eoikonomou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385360, Fax: 210-5385886

Διεύθυνση Γραφείου

K10.101 - Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΤΡ: 13:00 - 14:00

Βιογραφικό Σημείωμα

Εμμανουήλ Οικονόμου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Southampton Αγγλίας

Διδασκαλία
– 
Βασικές Αρχές Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 
– Τοπογραφικές Ασκήσεις Υπαίθρου
– Τηλεπισκόπηση

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– 
Τηλεπισκόπηση
– Παράκτιες αποτυπώσεις – Υδρογραφία  – Φυσική Ωκεανογραφία
– Εφαρμογές τοπογραφικών μεθόδων σε μελέτες αλλαγής κλίματος και ενέργειας