Πρόσκληση σε διάλεξη του κ. Γεώργιου Πάνου

Πρόσκληση σε διάλεξη του κ. Γεώργιου Πάνου

Στο πλαίσιο του μαθήματος Αναλυτική Χαρτογραφία, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του κ. Γεώργιου Πάνου, Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ, την Τετάρτη 8/6, 11:00-13:00, στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος), με θέμα:

Χαρτογραφικές Προβολές του Τριαξονικού Ελειψοειδούς

Σύντομη περίληψη:
Για τη μελέτη του σχήματος και του μεγέθους της Γης, αλλά και γενικότερα ενός ουράνιου σώματος, η Γεωμετρική Γεωδαισία χρησιμοποιεί γεωμετρικά στοιχεία, ενώ η Φυσική Γεωδαισία δυναμικά που ασφαλώς και συνδέονται μεταξύ τους. Έτσι, για την επίτευξη του σκοπού της, η Γεωδαισία χρησιμοποιεί διάφορες επιφάνειες που πλησιάζουν ικανοποιητικά την πραγματική από γεωμετρική σκοπιά ή/και αντικατοπτρίζουν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ουράνιου σώματος. Μια βοηθητική επιφάνεια η οποία πλησιάζει όσο το δυνατόν την πραγματική επιφάνεια πολλών ουράνιων σωμάτων και από την άλλη εκφράζεται μαθηματικά με μια σχετικά απλή σχέση είναι αυτή του τριαξονικού ελλειψοειδούς. Αρχικά παρουσιάζονται οι προβολές του τριαξονικού ελλειψοειδούς που συναντώνται στη βιβλιογραφία και στη συνέχεια αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, ώστε να αναδειχθεί η σπουδαιότητά τους.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Ο Γεώργιος Πάνου έλαβε το Δίπλωμά του από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ, στην οποία εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή και από το Νοέμβριο του 2021 είναι Επίκουρος Καθηγητής. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται: η Γεωμετρική και Φυσική Γεωδαισία, τα Γεωδαιτικά Προβλήματα Συνοριακών Τιμών, οι Γεωδαιτικές Εφαρμογές του Τριαξονικού Ελλειψοειδούς και οι Ελαχιστοτετραγωνικές Συνορθώσεις.