Πρόσκληση σε διάλεξη του κ. Λουκά-Μωυσή Μισθού

Πρόσκληση σε διάλεξη του κ. Λουκά-Μωυσή Μισθού

Ο Τομέας Γεωπληροφορικής και Διαχείρισης Γης σας προσκαλεί στη διάλεξη του κ. Λουκά-Μωυσή Μισθού που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στις 4μμ στην αίθουσα Κ10.115 (πρώην Ισχύος) με θέμα:

Ανάπτυξη Γεωχωρικού Πολυπαραμετρικού Μοντέλου για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Τοπίο από τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα

Σύντομη περίληψη

Η έντονη μεταβολή του χαρακτήρα του τοπίου από επιφανειακές εκμεταλλεύσεις αποτελεί ένα αναμφισβήτητο γεγονός, με επεκτάσεις σε οικονομικό, κοινωνικό-πολιτισμικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ωστόσο, ο ποσοτικός προσδιορισμός της υποβάθμισης της αξίας του τοπίου λόγω της ‘εισβολής’ επιφανειακών εκμεταλλεύσεων είναι ένα δύσκολα προσεγγίσιμο ζήτημα, καθώς εμπλέκει την υποκειμενική αντίληψη και κρίση. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου που ποσοτικοποιεί την υποκειμενική εντύπωση των οπτικών επιπτώσεων της μεταλλευτικής, ήτοι της οπτικής όχλησης του εξορυκτικού τοπίου, διενεργώντας εμπειρικές και πειραματικές πρωτογενείς έρευνες. Στο μοντέλο GEMMELIM (GEospatial Multiparametric Model for Evaluating Landscape Impacts from Mining) που αναπτύσσεται και υλοποιείται, εντάσσονται και προσαρμόζονται σε γεωχωρικό μοντέλο όλοι οι συμμετέχοντες παράγοντες που προκύπτουν από τα αποτελέσματα των διενεργούμενων πρωτογενών ερευνών, παρέχοντας τη δυνατότητα υπολογισμού της οπτικής όχλησης με αντικειμενικό και επαναλήψιμο τρόπο για οποιοδήποτε εξορυκτικό τοπίο στη βάση αριθμητικών και χαρτογραφικών παραγόμενων.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Λουκάς-Μωυσής Μισθός έλαβε το πτυχίο του στη Γεωγραφία από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Είναι κάτοχος των ΜΔΕ του ΕΜΠ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και «Γεωπληροφορική», και του ΜΔΕ του ΕΚΠΑ/ΕΜΠ: «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας». Προσφάτως υποστήριξε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή, την οποία εκπόνησε στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Από το 2019 είναι Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται: η αντίληψη και εκτίμηση του τοπίου, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, η Χαρτογραφία και η Γεωοπτικοποίηση, η Τηλεπισκόπηση, και η Ιχνηλάτηση του Βλέμματος (Eye Tracking).