Συνέδριο 22 χρόνια Γεωγραφίες: Κρίσεις – Αντιστάσεις – Προοπτικές – Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Συνέδριο 22 χρόνια Γεωγραφίες: Κρίσεις – Αντιστάσεις – Προοπτικές – Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Δείτε στην ιστοσελίδα www.geographies40.org την πρόσκληση για υποβολή εργασιών για το συνέδριο που διοργανώνει το περιοδικό Γεωγραφίες με αφορμή το 40ο τεύχος και τα 22 χρόνια έκδοσής του.

Η προθεσμία για την κατάθεση περιλήψεων είναι  η Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.