Προσκεκλημένη διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων»

Προσκεκλημένη διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων»

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Οπτικοποίησης Χαρτογραφικών Δεδομένων», τη Δευτέρα 08/01/2024, 11:15-13:00, θα δοθεί διάλεξη από τον Δρ. Νικόλαο Τζελέπη (Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), με τίτλο «Φωτοσκίαση Πολλαπλών Κατευθύνσεων για Ενισχυμένη Χαρτογραφική Απόδοση του Τοπογραφικού Αναγλύφου». 

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γεωχωρικής Τεχνολογίας (ΓΑΙΑ) – Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφίας και Γεωπληροφορικής – ΕΜ ΓΕΩ (Πρώην Εργαστήριο Γεωπληροφορικής). 

Σύντομη περίληψη του περιεχομένου της διάλεξης:  

Κατά τη φωτοσκίαση (ΦΣ) του τοπογραφικού αναγλύφου με μία φωτεινή πηγή διαπιστώνονται αδυναμίες ως προς την πληρότητα της αναπαράστασής του, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπισθούν με την αξιοποίηση της Φωτοσκίασης Πολλαπλών Κατευθύνσεων (ΦΠΚ), μιας τεχνικής που επιτυγχάνει σαφή ενίσχυση στην απόδοση της πληροφορίας της μορφής της γήινης επιφάνειας, χωρίς επιπτώσεις στην πολυπλοκότητα του οπτικού αποτελέσματος. Προκειμένου δε να μην διαταράσσεται η οικεία εντύπωση μιας δεσπόζουσας διεύθυνσης φωτισμού, ενδείκνυται η δημιουργία ενός σταθμισμένου συνδυασμού μεταξύ μιας ΦΣ βέλτιστα σχεδιασμένης για το ανάγλυφο της περιοχής και ενός μοντέλου ΦΠΚ, μέσα από μια γκάμα προτεινόμενων ερευνητικών προτάσεων.