Κάτσιος Ιωάννης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

iokat@uniwa.gr

Τηλέφωνο

Τηλ.: 210-5385388, Fax:  210-5385388

Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης Κάτσιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ
D.E.A. Géographie et Aménagement, Université de Paris – Sorbonne IV
Διδάκτωρ Περιφερειακής Επιστήμης Παντείου Πανεπιστημίου

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές
ΠΕ: 12:00 – 13:00
ΠΑ: 13:00 – 17:00

Διδασκαλία 
– Θεματική Χαρτογραφία 
– Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Θεματική Χαρτογραφία, Επιστήμη των Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστήματα, 
– Γεωγραφία, Χωροταξία, Περιφερειακή Επιστήμη, Πολεοδομία
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών: Συστήματα Υποστήριξης
Χωρικών Αποφάσεων, Κτηματολόγιο, Διαχείριση Περιβάλλοντος  Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Χωρική Επιδημιολογία, Αρχαιολογία