Ανακοινώσεις

Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,...

Δείτε εδώ τις οδηγίες για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503, ΦΕΚ 1872/Β, 8 Μαΐου 2021 κατά τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού (ΚΥΑ Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020, ΦΕΚ Β 4810)....

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματός μας ότι:  Α) Με απόφαση της Συγκλήτου οι ώρες δηλώσεων των φοιτητών έως και το 10ο εξάμηνο, αυξάνονται σε 40 (από 38 που ίσχυαν έως τώρα) Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ώρες δήλωσης της Διπλωματικής τους Εργασίας μηδενίζονται (από...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  24/03/2021 έως και την Τετάρτη  07/04/2021. Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του...

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: 05-03-2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑ.Δ.Α.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ   ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Από την Γραμματεία του Τμήματος...