Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) για το ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Διαχείριση Γης & Real Estate" του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής   Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 3185/16.12.2013) και την με αριθ. 12/06-07-2021 α­πόφαση της Συνέ­λευ­σης του Τμή­ματος, σχετικά με το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων, ει­σά­γεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021...

Αγαπητοί φοιτητές, Στην παρακάτω διεύθυνση θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Τομεαρχών για την προκείμενη εθνική απογραφή, καθώς και τους Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021”. https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum Η εργασία σας...

Δείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»....

Χειμερινό Εξάμηνο Έναρξη μαθημάτων: 04/10/2021 Λήξη μαθημάτων: 14/01/2022 (13 εβδομάδες) Αναπλήρωση μαθημάτων: 17/01/2022 έως και 21/01/2022 (1 εβδομάδα) Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:   24/01/2022 έως και 11/02/2022 (3 εβδομάδες) Εαρινό Εξάμηνο Έναρξη μαθημάτων: 21/02/2022 Λήξη μαθημάτων: 03/06/2022 (13 εβδομάδες) Αναπλήρωση μαθημάτων: 06/06/2022 έως και 10/06/2022 (1 εβδομάδα) Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 14/06/2022 έως και 01/07/2022 (3 εβδομάδες)   Αργίες...

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι: Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται  στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από την Τρίτη 22-06-2021 έως και την Παρασκευή 02-07-2021 μέχρι 13:00 μ.μ. Τα έντυπα εξέτασης των Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα...

Μπορείτε να δείτε εδώ την Προκήρυξη για Οικονομική Ενίσχυση για προπτυχιακούς φοιτητές ΠΑΔΑ με σοβαρά οικονομικά-κοινωνικά προβλήματα, για το Εαρινό 2020-21. Η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.   ...