Ανακοινώσεις

Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. ...

Περισσότερα

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. : 11528/08-04-2021) για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δευτέρου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματός μας ότι:

 Α) Με απόφαση της Συγκλήτου οι ώρες δηλώσεων των φοιτητών έως και το 10ο εξάμηνο, αυξάνονται σε 40 (από 38 που ίσχυαν έως τώρα)

Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ώρες δήλωσης της Διπλωματικής τους Εργασίας μηδενίζονται (από 20 ώρες που ίσχυαν έως τώρα)

Γ) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα προαπαιτούμενα/ εξαρτώμενα  μαθήματα (αλυσίδες) του ΠΠΣ-ΠΑΔΑ 5ΕΤΙΑΣ,  ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  24/03/2021 έως και την Τετάρτη  07/04/2021.

Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

*Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα καταθέσει ο/η φοιτητής/τρια στη Γραμματεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του/της καθώς και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του/της Επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας. ...

Περισσότερα

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf), σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. ...

Περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: 05-03-2021

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑ.Δ.Α. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΙΝΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΤΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΑΛΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ...

Περισσότερα

Ανακοινώνεται στους  φοιτητές του Τμήματος

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΔΑ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΙ

 ότι ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα δήλωσης ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ στο φοιτητολόγιο για το Τμήμα μας.

Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ είναι από ΑΥΡΙΟ 04-03-2021 έως και την Παρασκευή  12-03-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ...

Περισσότερα

Διευκρινίζεται στους φοιτητές του Τμήματος  ότι:

Η εγγραφή στο φοιτητολόγιο (services) και η εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη (e-class), είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες τις οποίες κάθε φοιτητής οφείλει να κάνει με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Η πρώτη δραστηριότητα (services) σχετίζεται με τη διαδικασία που είναι απαραίτητο να κάνει κάθε φοιτητής προκειμένου να δηλώσει τα μαθήματα που πρόκειται να εξεταστεί, ...

Περισσότερα

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου 2020-21 και εδώ το Αιθουσόγραμμα.

Το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 έχει επαναπροσδιοριστεί ως εξής:

Έναρξη μαθημάτων: 01/03/2021

Λήξη μαθημάτων: 11/06/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπλήρωση μαθημάτων: 14/06/2021 έως και 18/06/2021 (1 εβδομάδα)

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 22/06/2021 έως και 12/07/2021 (3 εβδομάδες)

Αργίες Εαρινού Εξαμήνου:

15/03/2021 (Καθ. Δευτέρα), ...

Περισσότερα