Αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών – εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών – εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη  14/03/2023 έως και την Πέμπτη 23/03/2023 μέχρι 12:30 μμ.

Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών και πληροφορίες σχετικά με τα προτεινόμενα θέματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

*Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα καταθέσει ο φοιτητής στη Γραμματεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του καθώς και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή επιλογή του εντύπου αναλόγως του προγράμματος σπουδών (ΠΑ.Δ.Α ή Τ.Ε.Ι.).

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος