Αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας

Αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:

Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται  στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, μόνο ηλεκτρονικά, στο e-mail: geo@uniwa.gr,  από την Πέμπτη 13-06-2024 έως και την Πέμπτη 20-06-2024 και ώρα 12:00 μ.

Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι η πλήρης συμπλήρωσή τους και οι υπογραφές του αιτούντα και του επιβλέποντα εκπαιδευτικού στο έντυπο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος