Αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:
Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας
περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 θα υποβάλλονται στην Γραμματεία
του Τμήματος καθημερινά, μόνο ηλεκτρονικά,
στο e-mail: geo@uniwa.gr, από την Τρίτη 13-09-2022 έως και
την Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 12:00 μ.
Τα σχετικά έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή των
αιτήσεων είναι η αναγραφή στην αίτηση από τον επιβλέποντα
εκπαιδευτικό της ημερομηνίας, ώρας και τόπου εξέτασης της
εργασίας (εντός του διαστήματος δύο εβδομάδων μετά το
πέρας της εξεταστικής) καθώς και οι υπογραφές του
αιτούντα και του επιβλέποντα εκπαιδευτικού στο έντυπο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Πληροφορίες: Ν. Ρουφάνη