Ανακοίνωση για τις δηλώσεις φοιτητών

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις φοιτητών

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να ελέγξουν τα μαθήματα στις καρτέλες τους και τα οποία έχουν οριστικοποιηθεί στο φοιτητολόγιο από τη Γραμματεία. Εάν λείπει κάποιο ή κάποια από αυτά, να στείλουν μέιλ με τις διορθώσεις / προσθέσεις/ μετατροπές που θα χρειαστούν.

Από την γραμματεία.