Ανακοίνωση για το μάθημα του 7ο εξαμήνου “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”

Ανακοίνωση για το μάθημα του 7ο εξαμήνου “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”

Το μάθημα του 7ου εξαμήνου “Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη” θα πραγματοποιείται εφεξής κάθε Παρασκευή στις 13:00 – 17:00 στην αίθουσα Κ16.009.