Ανακοίνωση μαθήματος “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων”

Ανακοίνωση μαθήματος “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων”

Η διάλεξη του μαθήματος “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Γεωγραφικών Δεδομένων” του 9ου εξαμήνου της 21/10/21 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω έκτακτου κωλύματος του διδάσκοντα. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα, να εγγραφούν και στο e-class του μαθήματος.