Ανάληψη Διπλωματικών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Ανάληψη Διπλωματικών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι οι αιτήσεις για ανάληψη Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 27/03/2024 έως και την Τρίτη 09-04-2024 μέχρι 12:00 μ.

Τα έντυπα ανάληψης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

*Επισημαίνεται 1) ότι η αίτηση που θα καταθέσει ο φοιτητής στη Γραμματεία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του καθώς και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Επιβλέποντος Καθηγητή.

Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή επιλογή του εντύπου αναλόγως του προγράμματος σπουδών (ΠΑ.Δ.Α ή Τ.Ε.Ι.).

2) Στο παραπάνω διάστημα μπορούν να καταθέσουν αίτηση παράτασης διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας (με το έντυπο Γενική Αίτηση φοιτητή)

οι φοιτητές που ήδη έχουν αναλάβει  εργασία  από προηγούμενο εξάμηνο και με τη σύμφωνη γνώμη (υπογραφή) του επιβλέποντος εκπαιδευτικού στο έντυπο.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος