Αποφάσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων

Αποφάσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματός μας ότι:

 Α) Με απόφαση της Συγκλήτου οι ώρες δηλώσεων των φοιτητών έως και το 10ο εξάμηνο, αυξάνονται σε 40 (από 38 που ίσχυαν έως τώρα)

Β) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ώρες δήλωσης της Διπλωματικής τους Εργασίας μηδενίζονται (από 20 ώρες που ίσχυαν έως τώρα)

Γ) Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα προαπαιτούμενα/ εξαρτώμενα  μαθήματα (αλυσίδες) του ΠΠΣ-ΠΑΔΑ 5ΕΤΙΑΣ,  παύουν να ισχύουν από το 11ο εξάμηνο και μετά.

Οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι 05-04-2021.