Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για εξ αποστάσεως εξεταστική – Πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής του Φεβρουαρίου

Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για εξ αποστάσεως εξεταστική – Πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής του Φεβρουαρίου

Δείτε εδώ την απόφαση με αριθ. 05/12-02-2024 της Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων τον Φεβρουάριο 2024.

Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2024 μπορείτε να το δείτε εδώ.