Αποτελέσματα αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Αποτελέσματα αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Δείτε εδώ τον πίνακα αποτελεσμάτων των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Σημείωση: Παρέχεται χρονικό διάστημα 10 ημερών για πιθανές ενστάσεις.