Διαχείριση κρουσμάτων COVID-19

Διαχείριση κρουσμάτων COVID-19

Δείτε εδώ το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Πιθανά Ύποπτου ή Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 σύμφωνα με τη με αριθμ. 115744/Ζ1/4-09-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3707/4-09-2020, τ. Α΄).

Υγειονομικός υπεύθυνος COVID-19 για το Τμήμα Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής:
Γίαννης Κάτσιος (iokat@uniwa.gr ,  210-5385388)

Αναπληρωτής υγειονομικός υπεύθυνος:
Αναστάσιος Κεσίδης  (akesidis@uniwa.gr , 210-5385316)

 

 

 

)