Δηλώσεις Φοιτητών – Επανέλεγχος

Δηλώσεις Φοιτητών – Επανέλεγχος

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος με τον παρακάτω αριθμό μητρώου  να επανελέγξουν τις δηλώσεις τους, είτε αυτές αφορούν σε προαπαιτούμενα- εξαρτώμενα μαθήματα ή υπέρβαση ωρών  και να στείλουν με μέιλ στη γραμματεία διορθώσεις δηλώσεων, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δε μπορεί να γίνει οριστικοποίηση. 

509120500227

509100560227

509100210227

509045420227

509110940227

509131070227

509100130227

509090010227

509120110227

509120880227

509080230227

509130250227

509110790227

509140550227

509140920227

509040730227

509150940227

509160710227

509140990227

509140210227

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος