Έγκριση των αιτήσεων ανάληψης πτυχιακών-διπλωματικών εργασιών χειμερινού Εξαμήνου 2023/2024 – Επιτροπές

Έγκριση των αιτήσεων ανάληψης πτυχιακών-διπλωματικών εργασιών χειμερινού Εξαμήνου 2023/2024 – Επιτροπές

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος.