Επικοινωνία μέσω email των φοιτητών του Τμήματος

Επικοινωνία μέσω email των φοιτητών του Τμήματος

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος να χρησιμοποιούν για την επικοινωνία τους μέσω email με τους καθηγητές και τη γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά τον ιδρυματικό λογαριασμό email (της μορφής user_name@uniwa.gr) που διαθέτουν στο Πανεπιστήμιο.