Εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου

Εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι:

Οι αιτήσεις για εξέταση Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας τρέχουσας περιόδου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα υποβάλλονται  στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από την Δευτέρα 13-09-2021 έως και την Παρασκευή 23-09-2021 μέχρι 13:00 μ.μ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 04-10 έως και 15-10-2021 διαδικτυακά.

Τα έντυπα εξέτασης των Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Τμήματος και δύνανται να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με απαραίτητη προϋπόθεση την υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή στο έντυπο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος