ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διαχείριση Γης & Real Estate

ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διαχείριση Γης & Real Estate

Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) για το ΝΕΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Διαχείριση Γης & Real Estate” του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος ώστε να λάβουν πληροφορίες και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ.