Προκήρυξη του ΠΜΣ “Διαχείριση Γης & Real Estate” για το 2021-2022

Προκήρυξη του ΠΜΣ “Διαχείριση Γης & Real Estate” για το 2021-2022

Δείτε εδώ πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του ΝΕΟΥ Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Διαχείριση Γης & Real Estate” του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων : Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021