Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής διαδικασίας / εξεταστικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου 2023/2024 με ηλεκτρονικά μέσα

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικής διαδικασίας / εξεταστικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου 2023/2024 με ηλεκτρονικά μέσα

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου:

  • Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ολοκληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα (εξ΄ αποστάσεως) από την Πέμπτη 1-2-2024 έως την Τετάρτη 14-2-2024. Οι σύνδεσμοι για τη σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες στο eclass.
  • H εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (εξ΄ αποστάσεως) από 15-2-2024 έως 11/3/2024. Όσον αφορά στην εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων θα ακολουθηθεί τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, το αργότερο έως την Πέμπτη 8-02-2024.